Ngày 27.07.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XVII Thường Niên

THỨ HAI: 27. 07. 2015
Mt 13, 31 – 35

Ngày 27.07.2015: Thứ Hai sau Chúa nhật XVII Thường Niên

1.Ghi nhớ : “Nước Trời giống như nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến kho tất cả bột dậy men” (Mt 13,33).

2.Suy niệm: Khi so sánh Nước Trời ví hạt cải bé nhỏ mọc thành cây lớn, và nắm men làm dậy cả khối bột, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến một đặc tính của Nước Trời, là Hội Thánh Chúa, khởi sự trong khiêm tốn, nhỏ bé, âm thầm, nhưng sẽ phát triển một cách lớn lao và tốt đẹp, cả về số lượng lẩn chất lượng. Sự thành tựu nầy sẽ diễn ra từ từ trong thời gian, nhưng rất bền vững, vì đó là công trình của Thiên Chúa. Điều nầy nhắc nhở chúng ta trong khi thi hành việc tông đồ, phải kiên trì nhẫn nại, đừng khinh thường việc nhỏ mọn, cũng không nôn nóng đòi hỏi kết quả tức thì như mình mong muốn.

3.Sống Lời Chúa: Hãy kiên trì làm việc cho Chúa; còn kết quả hãy để Chúa định đoạt.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết ý thức về sứ mạng của mình là giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh bằng cuộc sống tốt lành của chúng con. Amen.

 

Trả lời