Luân lý chuyên biệt 26: Việc tôn thờ Thiên Chúa

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 26: Việc tôn thờ Thiên Chúa

Luân lý chuyên biệt 26: Việc tôn thờ Thiên Chúa

Mục đích tối hậu của con người và mọi thụ tạo là tôn vinh Thiên Chúa. Chính vì mục đích này mà con người và muôn loài thụ tạo đã được dựng nên. Các loài thụ tạo khác tôn vinh Thiên Chúa theo bản năng tự nhiên, bằng chính sự hiện diện, hoạt động và vẻ đẹp của chúng (các loài vật sinh hoạt theo bản năng Thiên Chúa phú bẩm cho chúng; cây cối, đất đá hoạt động theo qui luật bất di bất dịch do Thiên Chúa ấn định). Riêng con người, vì là thụ tạo ưu việt có linh hồn và trí khôn, phải tôn vinh Thiên Chúa một cách ý thức bằng ý chí  và bằng trái tim của mình. Việc tôn thờ Thiên Chúa gắn liền với bản chất và định mệnh của con người.

Trả lời