Ngày 27.06.2015: Thứ Bảy sau Chúa nhật XII Thường Niên

 

THỨ BẢY: 27.6.2015
Thánh Syrilô, GM Alexadria, TS. Hội Thánh.
Mt 8, 5-17

Ngày 27.06.2015:  Thứ Bảy sau Chúa nhật XII Thường Niên

  1. Ghi nhớ: “Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được lành bệnh” (Mt 8, 8).
  2. Suy niệm: Viên đại đội trưởng hôm nay đã khiêm nhường và tự hạ trước mặt Thiên Chúa. Đó là thái độ đúng đắn và cần thiết cho chúng ta noi theo. Có bao giờ chúng ta dám tuyên xưng đức tin cách vững mạnh, đơn sơ và khiêm nhường như viên đại đội trưởng này chưa? Niềm tin vững mạnh của viên đại đội trưởng này không những đã mang lại lợi ích cho ông mà còn cho người khác nữa. Nhờ niềm tin mạnh mẽ mà người đầy tớ của viên đại đội trưởng được cứu chữa. Chúng ta hãy noi gương khiêm nhường và tin tưởng mạnh mẽ của ông trong đời sống đạo, đặc biệt là mỗi khi ta dọn mình rước lễ: “ Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con được lành mạnh ” .
  3. Sống lời Chúa: Hãy khiêm tốn trong cầu nguyện.
  4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Xin cho chúng con biết chân thành và đơn sơ, ngõ hầu được Chúa thương cứu chữa và cho con được hạnh phúc bên Ngài. Amen.

 

 

Trả lời