Ngày 23.06.2015: Thứ Ba sau Chúa nhật XII Thường Niên

 

THỨ BA: 23.6.2015
Mt 7, 6, 12 – 14

Ngày 23.06.2015:  Thứ Ba sau Chúa nhật XII Thường Niên

  1. Ghi nhớ: “ Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta…” (Mt 6, 12).
  2. Suy niệm : Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho các Tông đồ một nguyên tắc sống ở đời cũng như để làm người “ Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta..” (Mt 6,12). Trong cuộc sống hằng ngày nếu muốn được người khác giúp đỡ mình, thì chính mình cũng nhiệt tình giúp đỡ cho kẻ khác. Không muốn người khác nghĩ, nói hoặc làm điều gì xấu hoặc gây tai hại cho mình, thì mình cũng đừng bao giờ nghĩ, nói hoặc làm điều gì xấu hoặc gây tai hại cho người khác. Hãy tin tưởng vào tình yêu thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa và hãy nhận ra rằng: Tình yêu sẽ đáp trả bằng tình yêu.
  3. Sống Lời Chúa : Hãy tha thứ cho người khác thì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta.
  4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra rằng: hãy tha thứ để được tha thứ, hãy cho thì sẽ được cho lại, hãy yêu thì sẽ được Chúa yêu lại.Amen

 

 

 

 

Trả lời