Luân lý chuyên biệt 08: Bổn phận không được chối bỏ đức tin

Thần học online:
 
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 08: Bổn phận không được chối bỏ đức tin

Không bao giờ được phép chối bỏ đức tin, dù trực tiếp hay gián tiếp. Người trực tiếp chối bỏ đức tin là người tuyên bố rằng mình không phải là kitô hữu, hay tuyên bố mình là vô thần, là Phật giáo, Hồi giáo, Cao đài (khai không tôn giáo trong lý lịch, cầu thủ Roberto Baggio).

Người gián tiếp chối bỏ đức tin là khi được hỏi lại giữ thinh lặng để người khác nghĩ rằng mình không phải là kitô hữu, là người thường xuyên tham dự các nghi thức không công giáo đến nỗi người ta tưởng rắng mình đã bỏ đạo (thường xuyên coi bói, đến chùa nhiều lần, dự đám cưới đời, cửa hàng có bàn thờ thần tài, vái trời đất mỗi ngày).

[youtube]WWf_u6Cb5Gw[/youtube]

Trả lời