Ngày 08.05.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật V Phục Sinh

 

THỨ SÁU: 08.05.2015

Ga 15,12-17

Ngày 08.05.2015: Thứ Sáu sau Chúa nhật V Phục Sinh

1. Ghi nhớ: “Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy”. (Ga15,14)

2. Suy niệm: Nếu xưa kia khoảng các giữa Thiên Chúa và con người xa vời vời thì Chúa Giêsu đến đã thu ngắn khoảng cách ấy. Tương quan giữa con người với Thiên Chúa không phải là tôi tớ với ông chủ, không phải là quan toà xét xử tội nhân. Thiên Chúa muốn gần con người không chỉ như thầy với trò mà còn như là bạn hữu với nhau.

Qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh Chúa Giêsu muốn gần con người hơn bao giờ hết. Ngài tự hạ để con người được vươn cao. Ngài chết để cho cho người được sống. Ngài không cố ý dạy cho các môn đệ những chân lý cao siêu về Thiên Chúa cho bằng cách sống của Ngài nói thay cho tất cả. Giờ đây Chúa Giêsu cũng muốn mọi người hãy đến gần nhau. Hãy sống khiêm nhường, dám hy sinh cho người khác để mỗi người xứng đáng là bạn hữu của Chúa Giêsu.

3. Sống Lời Chúa: Thăm viếng những người đau yếu, cô đơn vì con người cần sống với nhau và cho nhau.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã nâng con lên làm bạn hữu của Chúa. Con xin cảm tạ tình Chúa yêu con và xin cho con biết mau mắn thi hành lệnh truyền của Chúa. Amen.

 

Trả lời