Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa

Nhóm Lòng Chúa Thương Xót

Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa

Hãy tín thác vào lòng thương xót của ChúaChúa nhật thứ hai Phục sinh, Giáo hội chiêm ngắm Lòng thương xót của Chúa, một tình yêu bao dung tha thứ vô bờ bến mà Chúa Giêsu, Đấng hiến thân chịu chết vì tội lỗi chúng ta, nhưng lại không chấp tội chúng ta.

Hòa nhịp với Giáo hội, Nhóm Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Đa Minh cũng tổ chức thánh lễ trọng thể tôn vinh tình thương của Chúa, Đấng bảo trợ nhóm. Thánh lễ do cha Mô-rít Lục Vĩnh Phố chủ tế, cha Ignatio Nguyễn Ngọc Rao và cha Biển Đức Vương Thuật đồng tế.

Trước đó, Nhóm đã khai mạc tuần cửu nhật vào thứ Sáu Tuần Thánh. Đều đặn mỗi ngày, cộng đoàn tập trung lúc 2g30 để cùng nhau đọc kinh, suy ngắm tình thương nhiệm mầu của Chúa. Chiêm ngắm Ngôi Hai Thiên Chúa đã đổ máu mình ra để gột rửa mọi bất trung, tội lỗi của chúng ta.

Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa
Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn phúc xuống trên Giáo hội của Chúa, cách riêng cho anh chị em trong Nhóm hàng ngày đến van nài tình thương của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức tình thương trời biển mà Chúa đã dành cho chúng con, đã tha thứ mọi tội lỗi chúng con. Amen.

Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa

Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa

Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa

Hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa

 

 

Trả lời