Đại hội quốc tế về đào tạo các tu sĩ

Đại hội quốc tế về đào tạo các tu sĩ

Đại hội quốc tế về đào tạo các tu sĩVATICĂNG: Đại hội quốc tế về việc đào tạo các tu sĩ đã khai diễn tại Roma ngày mùng 7 và kéo dài tới ngày 11 tháng 4 này.

ĐTGM José Rodriguez Carballo, Tổng thư ký Bộ tu sĩ và các hiệp hội tông đồ, cho biết trong các đề tài được trình bầy có thách đố của thế giới vi tính, công lý, hòa bình, việc bảo vệ thụ tạo là các biên giới mới của việc đào tạo cho cuộc sống thánh hiến trong lòng Giáo Hội và giữa lòng thế giới”. Đào tạo là một trong các ưu tiên của đời thánh hiến. Không thể có lòng trung thành sáng tạo, và khả thể sống hiện tại với lòng say mê và giang tay ôm tương lai vào lòng nếu không có một việc đào tạo có phẩm chất và thích hợp với các nhu cầu ngày nay. Vì thế việc thường huấn rất là quan trọng. Bên cạnh đó là việc dào tạo các nhà đào tạo.

Trong thế giới vi tính ngày nay việc sử dụng thành thạo các kỹ thuật truyền thông mới là một đòi buộc trong công tác rao giảng Tin Mừng, nhưng chúng cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trên cuộc sống của các tu sĩ. Cần phải biết tạo ra thế quân bình trong cuộc đời thánh hiến giữa việc cầu nguyện, suy niệm, học hành và các công việc khác trong ngày sống. Các người sống đời thánh hiến phải có ý thức trách nhiệm cao để duy trì căn tính đời thánh hiến của mình.

Tham dự đại hội có 1.500 linh mục tu sĩ và các chuyên viên đến từ nhiều nước trên thế giới (SD 4-4-2015).

Linh Tiến Khải

(RV)

Trả lời