Video: Ngắm đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2015

 

Video: Ngắm đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2015

Video: Ngắm đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2015Với 14 chặng đường Thánh giá mọi người như nhìn thấy khó khăn, trở ngại của cuộc đời mình chẳng thấm gì so với Thập giá của Đức Kitô, những đau khổ tột cùng trong bước đường tận cùng của Chúa. Thái độ chấp nhận thương đau của Chúa để con người được cứu độ càng làm cho chúng ta thấy rõ những ganh ghét, đố kỵ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta cần được vứt bỏ.

Xin cho chúng ta được vững tâm tin rằng ai đến với Chúa thì sẽ được “nghỉ ngơi bồi dưỡng” vì “ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng”

Xin cho chúng con biết vâng phục ý Chúa với tinh thần hân hoan nhất, yêu thương nhau như anh em. Để chúng con được nhận ra là môn đệ của Chúa trong một xã hội đầy rẫy những bất công, tội lỗi. Và để chúng con luôn tự hào về “Thập giá Đức Kitô” (trích Bản tin)

.

[youtube]jtSmEpD8poQ[/youtube]

 

Video: Ngắm đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2015

 Video: Ngắm đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2015

 Video: Ngắm đàng Thánh Giá Tuần Thánh 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời