Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội

Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội

19.3.2015


Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo HộiHoà chung với niềm vui của Giáo Hội, vào lúc 17giờ 30 ngày 19/03/2015, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông long trọng mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, cũng là bổn mạng Giáo họ Giuse, của cha bề trên chánh xứ, quý cha, quý thầy trong tu biện Alberto, quý chức trong Hội đồng mục vụ và đông đảo quý ông, quý anh và quý cháu.

Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Giuse, cha bề trên chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Hoà, OP chủ tế, cùng hiệp dâng thánh lễ có quý cha trong Tu viện và cộng đoàn trong giáo xứ cũng như ngoài xứ đến tham dự thánh lễ tạ ơn Chúa.

Qua bài giảng, cha Giuse cho chúng ta biết về Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng của Giáo hội toàn cầu, bổn mạng của Giáo hội Việt nam. Thánh Giuse là đấng công chính, uy quyền và trổi vượt hơn các vị thánh. Trong kinh cầu, Giáo hội dùng 24 danh hiệu để tôn vinh Ngài. Cha đã nói lên ý nghĩa thánh Cả, vai trò và uy quyền của thánh Giuse trong đời sống Hội Thánh.

Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội

Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội
Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội

Ngài là đấng uy quyền, xin thánh Cả Giuse cho mỗi người kitô hữu  chúng ta trong đời sống đức tin luôn kiên tâm, biết noi gương Ngài để trong gia đình luôn sống trong ơn nghĩa thánh và trung thành với ơn Chúa trong suốt cuộc đời chúng con.

Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội

Đại diện Giáo họ Giuse, ông Trưởng giáo họ có lời chúc mừng bổn mạng cha Chánh xứ và quý cha quý thầy trong tu viện, quý cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ và cám ơn ca đoàn Đa Minh dâng lời ca tiếng hát mừng lễ.

Đáp từ, cha Chánh xứ Giuse thay mặt các quý cha, thầy trong Tu viện cám ơn những lời tốt đẹp của vị đại diện, hôm nay là bổn mạng của tất cả mọi người nhận thánh Giuse làm bổn mạng, xin Chúa chúc lành cho từng người và từng gia đình trong giáo xứ.

Nguyện xin Thánh Cả Giuse nâng đỡ ban cho mọi người luôn được tràn đầy ơn Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa cho mỗi gia đình chúng con noi gương Thánh Cả Giuse để Chúa yêu thương và được ơn cứu độ.

Maria PT.

Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội

Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội

Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội

Trả lời