Thông báo: Tuần Cửu Nhật kính Thánh Giuse

 

Thông báo:
Tuần Cửu Nhật kính Thánh Giuse

 

Thông báo: Tuần Cửu Nhật kính Thánh GiuseĐể chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng đại lễ kính thánh Giuse, nhằm suy niệm học hỏi và noi gương các nhân đức của thánh nhân, Hội đồng mục vụ giáo xứ có tổ chức Tuần Cửu Nhật kính Thánh Giuse.

  • Địa điểm: Từ đường phục sinh.
  • Giờ kinh nguyện mỗi ngày: từ 14g30 đến 15g00.
  • Ngày khởi sự: Thứ ba 10-03-2015.
  • Ngày kết thúc: Thứ tư 18-03-2015.

               (Đặc biệt ngày kết thúc có thánh lễ tạ ơn lúc 15g00)

Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông tham dự.

                      

                             Ban Thường Vụ

                               Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời