Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

 

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

 

Hôm qua, 07.3.2015, giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các chị em phụ nữ, những người đã và đang đóng góp tích cực cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ.

 

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ
Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho Phụ nữ

Trả lời