Video: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi 2015

Video: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi 2015

Video: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi 2015Thánh lễ giao thừa được cử hành vào buổi tối dành cho giới Trưởng thành lúc 21g30 được cha bề trên chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Hòa OP. chủ sự.

Cùng đồng tế với các ngài là quý cha trong tu viện Alberto, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông rất sốt sắng trong tâm tình tạ ơn.

Sau phần rước mầu nhiệm Thánh Thể Chúa, cộng đoàn dân Chúa còn được lãnh nhận Lộc Xuân, mang ý nghĩa lời nhắn nhủ giáo huấn của Chúa đối với mỗi người cố gắng thực hiện trong cuộc sống, vì đó là của ăn linh hồn dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời (trích Bản tin).

[youtube]LcXSOYAp4k0[/youtube]

Video: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi 2015

Video: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi 2015

Video: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi 2015

Video: Thánh lễ Giao Thừa Ất Mùi 2015

Trả lời