Tìm Hiểu Kinh Thánh 11: Tin Mừng theo thánh Matthêu

 
Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 11: Tin Mừng theo thánh Matthêu

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” (Mt 1, 23)

Trong các bản chép tay thời cổ, cũng như trong các sách in  ngày nay, Tin mừng Matthêu chiếm chỗ đầu tiên trong các sách Tân ước. Mặt khác, trong các sách Tin Mừng, Matthêu cũng là cuốn được dùng nhiều nhất để giảng dạy.

[youtube]B-FlytI3v7I[/youtube]

Trả lời