Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ nam nữ

 

Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ nam nữ

 

Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ nam nữVATICAN. ĐTC mời gọi các tu sĩ nam nữ giúp đỡ Giáo Hội gia tăng sức thu hút đối với con người, qua cuộc sống chứng tá Tin Mừng và huynh đệ.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 7-11-2014 dành cho 100 Bề trên tham dự viên Đại hội của Hội đồng các Bề trên thượng cấp các dòng nam ở Italia.

ĐTC khẳng định rằng: ”Đời sống tu trì giúp Giáo Hội thực hiện ”sự thu hút” làm cho Giáo Hội được tăng trưởng, vì trước chứng tá của một nam tu sĩ, một nữ tu sống thực đời tu trì, người ta tự hỏi: ”Có gì đây? Điều gì thúc đẩy người này đi xa hơn chân trời phàm tục?”. Tôi muốn nói điều đầu tiên của tu sĩ là giúp Giáo Hội tăng trưởng bằng sức thu hút”.

ĐTC giải thích rằng các tu sĩ được kêu gọi làm chứng tá về một cuộc sống theo tinh thần Phúc Âm, chứng tá ngôn sứ này đồng hóa với sự thánh thiện. Và theo ngài, cuộc sống chứng tá ấy đòi phải có sự hoán cải, có đời sống kinh nguyện và thờ lạy, chia sẻ với dân thánh của Thiên Chúa đang sống nơi các khu vực ngoại ô của lịch sử.”
ĐTC cũng nhắc nhở các tu sĩ rằng ”Không được bảo tồn mỗi đoàn sủng như một chai nước lọc, nhưng cần phải can đảm làm cho đoàn sủng ấy sinh hoa kết quả, đối chiếu với thực tại hiện nay, với các nền văn hóa, với lich sử, như các đại thừa sai các dòng của chúng ta vẫn dạy”.

ĐTC không quên cổ võ các tu sĩ sống tình huynh đệ, đi ngược với nền văn hóa thịnh hành ngày nay theo cá nhân chủ nghĩa, chỉ qui trọng tâm vào các quyền của mỗi cá nhân. Đó là một nền văn hóa làm hao mòn xã hội, bắt đầu từ tế bào đầu tiên là gia đình. Đời sống thánh hiến có thể giúp đỡ Giáo Hội và toàn thể xã hội bằng chứng tá về đời sống huynh đệ, chứng tỏ cho mọi người thấy rằng có thể sống chung với nhau như anh em trong sự khác biệt!”. (SD 7-11-2014)

 

G. Trần Đức Anh OP

Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ nam nữ

Trả lời