Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lời Thiên Chúa nói với chúng ta

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC

KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

 

Bài 1: Lời Thiên Chúa nói với chúng ta

  “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Hr 1,1-2).

Những dòng đầu tiên của thư gửi tín hữu Hípri trên đây, nói lên một điều mà tất cả mọi tín hữu Kitô giáo, dầu Tin lành, Chính thống hay Công giáo đều tin: Thiên Chúa đã nói với loài người chính ta.

Đối với Lời Chúa trong Kinh Thánh, muốn được ích lợi, chúng ta phải đọc, phải nghe, phải suy gẫm, phải cầu nguyện.

Bài 2: Các sách thánh trong Cựu Ước

Bài 3: Các sách Tân Ước

Bài 4: Các sách Ngũ thư và Lịch sử

Bài 5: Các sách sử và truyện

Bài 6: Các sách Thi phú

Bài 7a: Các sách Ngôn sứ – P.1

Bài 7b: Các sách Ngôn sứ – P.2

Bài 7c: Các sách Ngôn sứ – P.3

Bài 8: Khung cảnh Tân ước

Bài 9: Các sách Tin Mừng

Bài 10: Tin Mừng Nhất Lãm

Bài 11: Tin Mừng theo thánh Matthêu

Bài 12: Tin Mừng theo thánh Máccô

Bài 13: Tin Mừng theo thánh Luca

Bài 14a: Tin Mừng theo thánh Gioan – Phần 1

Bài 14b: Tin Mừng theo thánh Gioan – Phần 2

Bài 15: Sách Công vụ tông đồ và Hội Thánh buổi ban đầu

Bài 16: Thánh Phaolô trên đường truyền giáo và các thư của ngài

Bài 17a: Các thư thánh Phaolô – P.1

Bài 17b: Các thư thánh Phaolô – P.2

Bài 18: Thư Hípri và các thư chung

Bài 19: Sách Khải Huyền và cuộc quang lâm của Chúa

 

Trả lời