Đức cha Phaolô Hoan đã được Chúa gọi về

 

Cáo phó

Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã được Chúa gọi về

 

Đức cha Phaolô Hoan đã được Chúa gọi vềTrong sự tiếc thương của toàn thể Giáo phận Phan Thiết,

vào lúc 00h00 ngày 18/08/2014,

Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan,

nguyên Giám mục Giáo phận Phan Thiết 

Bề trên sáng lập Tu đoàn Bác Ái Xã Hội,

sau thời gian tại thế, đã được Chúa thương gọi về,

hưởng thọ 82 tuổi.

Trong niềm hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh,

xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ

và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo phận

hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Phaolô

sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

TGM Phan Thiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời