Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn

Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn

Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấnWBC. Thứ Sáu ngày 15.08.2014, trong niềm vui mừng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, cộng đoàn giáo xứ Đa Minh và tu viện Thánh Albertô, đã tổ chức lễ tạ ơn vĩnh khấn cho quý tu sĩ đang hoạt động tại giáo xứ. Đó là thầy Giuse Đinh Văn Hán, và thầy Phêrô Võ Tá Đương, đã tuyên khấn trọng thể trong buổi sáng cùng ngày, tại tu viện Mân Côi, Gò Vấp.

Thánh lễ tạ ơn lúc 17g30, do cha bề trên chánh xứ chủ tế, quý cha, quý thầy trong tu viện, cha Anrê Phạm Duy Thân, các ông bà cố, thân bằng quyến thuộc của quý thầy, các cộng đoàn nữ tu lân cận, Hội đồng mục vụ, các đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng.

Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn
   

Trước khi bước vào thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ đại diện cộng đoàn bày tỏ tình cảm quý mến, trân trọng trước sự can đảm dấn thân của quý thầy trong ơn gọi dâng hiến; đồng thời cầu chúc quý thầy luôn vững lòng bước đi vì có Đức Mẹ luôn đồng hành cũng như sự nâng đỡ của cộng đoàn tu viện và giáo xứ.

Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn

Trong bài giảng, cha Micae nhấn mạnh niềm vui của người tín hữu vì được sự phù trợ từ thiên quốc của Đức Maria, một mẫu gương hoàn hảo của sự tuân phục Thiên Chúa qua lời thưa “Xin vâng”. Cha cũng nhắn nhủ quý thầy khấn sinh dám sống lời khấn Tuân phục như Mẹ đã sống.

Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn

Cuối thánh lễ thầy Phêrô Võ Tá Đương đại diện anh em nói lên niềm hạnh phúc tiến bước trong đời dâng hiến, và thánh lễ tạ ơn. Anh em nói lên lời tri ân cảm tạ cha bề trên, quý cha, quý tu sĩ, quý chức, các đoàn thể, tất cả mọi người… Và đặc biệt cảm ơn các bậc sinh thành, các thân nhân và ân nhân đã đồng hành và hỗ trợ anh em trên bước đường theo Chúa. Thầy cũng không quên xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho anh em được trung thành với ơn gọi và chu toàn sứ vụ được trao phó.

Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn

Xin cùng với Mẹ Maria dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã rộng ban cho giáo xứ, cho tu viện, cho quý thầy và cho mỗi người. Nguyện chúc quý thầy luôn hăng say, trung kiên với hồng ân thánh hiến và thành công trong sứ vụ sẽ đảm nhận trong tương lai.

Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn

Xem thêm hình ảnh

Trả lời