Thư HĐGMVN về tình hình Biển Đông

 

Thư HĐGMVN về tình hình Biển Đông

Hội đồng Giám mục Việt Nam xin các giáo phận tổ chức một ngày cầu nguyện cho Quê Hương, kêu gọi mọi người sám hối, tiết giảm chi tiêu ăn uống, mua sắm để góp phần nâng đỡ các ngư dân nạn nhân của tàu Trung Quốc và các chiến sĩ cảnh sát, hải giám Việt Nam bị thương…

Click để xem văn bản lớn hơn

Thư HĐGMVN về tình hình Biển Đông

 

Trả lời