Hình ảnh Lễ Lá năm 2014

 

Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông

Hình ảnh Lễ Lá năm 2014

 

Cùng với Giáo Hội bước vào Tuần Thánh, tuần kỷ niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông cử hành trọng thể Lễ Lá với lời mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa để nhận ra tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Từ đó, Giáo hội nhắc nhở con cái mình có thái độ sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa.

BBT gửi tới cộng đoàn một số hình ảnh tiêu biểu trong ngày lễ này tại giáo xứ:

Hình ảnh Lễ Lá năm 2014

Hình ảnh Lễ Lá năm 2014

Hình ảnh Lễ Lá năm 2014

Hình ảnh Lễ Lá năm 2014

Hình ảnh Lễ Lá năm 2014

Hình ảnh Lễ Lá năm 2014

Hình ảnh Lễ Lá năm 2014

 Xem thêm hình ảnh

   

Trả lời