Video: Giảng tĩnh tâm giới trẻ Mùa Chay 2014

 

Video: Giảng tĩnh tâm giới trẻ Mùa Chay 2014

 

Video: Giảng tĩnh tâm giới trẻ Mùa Chay 2014Trong ngày tĩnh tâm dành cho giới trẻ, cha Vinhsơn giúp cộng đoàn biết ý nghĩa của từ “trở về”. Trở về không có nghĩa là quay đầu lại vạch xuất phát, nhưng theo ý nghĩa: tình yêu của Thiên Chúa là “cánh chim bằng” sẽ tiếp tục nâng bước chúng ta theo ý hướng của Chúa.

Cha nói thêm: trong xã hội hiện đại ngày nay mọi người đều có thể vướng vào 3 nỗi lầm than. Nỗi lầm than thứ nhất là ham hố của cải vật chất, chính nó sẽ đẩy con người đánh đổi tương quan với nhau để đạt được mục đích; nỗi lầm than thứ hai về luân lý đạo đức, những đam mê thấp hèn thôi thúc con người phạm tội, đánh mất phẩm vị là con Thiên Chúa. Và nỗi lầm than cuối cùng là sự trống vắng Thiên Chúa trong lòng. Khi chúng ta để những giá trị khác lấn áp, tâm hồn chúng ta sẽ không có chỗ cho Thiên Chúa ngự trị và sẽ trở nên trống rỗng. Đây là lầm than sâu thẳm nhất của con người.

 

[youtube]QdeRT-dkoHI[/youtube]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời