Ngày 03.02 : Loan Tin Mừng cho thân nhân

 

THỨ HAI TUẦN 4 TN
Th. Angariô, giám mục   Mc 5,1-20

Loan Tin Mừng cho thân nhân

“Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết
mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh thế nào.” (Mc 5,19)

 

Ngày 03.02 : Loan Tin Mừng cho thân nhânSuy niệm: Hoàn cảnh của người bị quỷ ám xứ Ghêrasa là cực kỳ bi đát. Quỷ ô uế làm cho anh ra thân tàn ma dại: anh lang thang nơi mồ mả; anh hung dữ đến độ xiềng xích anh cũng bẻ gãy; anh “tru tréo và lấy đá rạch mình”. Thế nhưng, Chúa đã dùng quyền năng giải cứu anh khỏi ách thống trị của quỷ.

Ai có cảm nghiệm được nỗi thống khổ của anh thì mới hiểu được niềm hạnh phúc của anh khi được giải thoát. Và nhất là hiểu niềm tri ân sâu xa của anh muốn đi theo Ngài để đền ơn cứu mạng. Thế mà lạ thay, Chúa lại nói anh trở về với thân quyến, nhưng lần này trở về như một con người mới và với sứ mạng loan báo cho người thân của mình biết quyền năng Chúa và lòng thương xót của Ngài.

Mời Bạn: Không phải cũng được ơn gọi đi tu. Nhưng ai cũng được Chúa yêu thương cứu độ. Có biết bao người thân của chúng ta chưa từng được biết Chúa Giêsu, chưa nhận ra tình yêu của Ngài dành cho họ. Tại sao bạn không bắt đầu loan báo về Ngài cho người thân, cho bè bạn, cho người mình yêu thương nhất, để họ cũng được hưởng trọn tình Chúa yêu thương?

Sống Lời Chúa: Bạn thuật lại cho người thân của bạn những cảm nghiệm đức tin, những hồng ân bạn đã nhận được như chứng từ đức tin của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không giữ chúng con lại trong nhà thờ, nhưng sai chúng con đến với những người thân trong gia đình, bè bạn, người láng giềng. Xin Chúa cho chúng con luôn biết kể lại những điều tốt đẹp chúng con đã nhận lãnh bằng lời nói và việc làm. Amen.

 

 

 

 

 

.

Trả lời