Video bài giảng chúa nhật 02 năm A (2014)

 

 

Video bài giảng chúa nhật 02 năm A (2014)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1,29-34)

 

Video bài giảng chúa nhật 02 năm A (2014)

Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.”

Ông Gioan còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”  

 

 

 

 

.

[youtube]z1LXK3LXcbQ[/youtube]

.

.

.

.

Trả lời