TH online 27: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần II

 
Thần học online:
 
Thánh Kinh nhập môn 

Bài 27: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần II

TH online 27: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần II

1.Thư gửi tín hữu Galát

Thư Galát và thư Rôma có một luận điểm chung: ơn công chính nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Từ đó, thánh Phaolô minh chứng tính ưu việt của Tin Mừng và giá trị đích thực của người tín hữu là tự do sống theo Thánh Thần.

– Độc giả

 Đến thế kỷ 19, thư Galát có thể được gửi cho các cộng đoàn tín hữu (3,1) do thánh Phaolô thiết lập ở nội địa Tiểu Á

– Thời gian và nơi biên soạn

Thư Galát có thể được viết khoảng năm 54-57

– Mục đích

. Người viết thư biện minh cho sứ vụ tông đồ của mình (1,11-2,21), quả quyết về bản chất đích thực của ơn công chính. Ơn công chính không do làm các việc lề luật dạy, nhưng là do lòng tin vào Chuá Giêsu Kitô (3,1-4,31).

2. Thư gửi tín hữu Rôma

– Hoàn cảnh viết thư

Để chuẩn bị chuyến đi Tâybannha và Rôma, ngài đã viết thư gửi “các anh em đang ở Rôma”, thủ đô của đế quốc (1,7).

– Giáo đoàn Rôma

Thánh Phaolô viết thư cho các tín hữu gốc Dothái và dân ngoại ở Rôma để giới thiệu và Tin Mừng được rao giảng và tự giới thiệu về chính thánh Phaolô.

-. Đạo lý

Tin Mừng do thánh Phaolô rao giảng là “sức mạnh của Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin. Thánh Phaolô hướng dẫn các tín hữu thực hành đời sống đức tin để đáp lại ơn được công chính hoá.

[youtube]k0Ud8uQsX5s[/youtube]

Trả lời