TH online 21: Tin Mừng theo thánh Mátthêu

 
 Thần học online:
 
Thánh Kinh nhập môn 

Bài 21:  Tin Mừng theo thánh Mátthêu

– Tác giả

TH online 21: Tin Mừng theo thánh MátthêuThánh Mátthêu, còn gọi là Lêvi (Mc 2,14; Lc 5,27), là người thu thuế và là một thành viên trong nhóm 12 tông đồ (Mt 9,9; 10,3), viết sách Tin Mừng tại Paléttina cho người Kitô hữu gốc Do thái giáo.

– Độc giả

Tin Mừng Mátthêu viết cho người Do thái, nên trích dẫn nhiều Cựu Ước, đề cập đến những thói quen, phong tục, nghi thức, v.v…

– Thời gian và địa điểm biên soạn

– Tin Mừng Mátthêu Aram có thể được biên soạn khoảng năm 40-50. Tin Mừng Mátthêu Hy lạp hình thành trước năm 70, tại Xyria, Paléttina

– Nội dung

Giáng sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu (1-2), năm bài giảng về Nước Trời (3-7; 8-10; 11-13; 14-18; 19-25), thương khó và phục sinh của Đức Giêsu (26-28). Theo cách sắp xếp khác: mầu nhiệm Đức Giêsu (1-2), Đức Giêsu công bố Nước Thiên Chúa và chuẩn bị Giáo hội (3,1-16,12), cộng đoàn Nước Trời (16,13-28,30).

[youtube]DtfvA4fBb0I[/youtube]

Trả lời