Video: Đại lễ Thánh Martinô 03.11.2013

 

Video: Đại lễ Thánh Martinô 03.11.2013

 

Video: Đại lễ Thánh Martinô 03.11.2013Đức cha nói thêm: Thánh Martinô là khuôn mẫu tuyệt vời của lòng thương xót, ngài say mê Chúa Kitô, mỗi lần chiêm ngắm Chúa Kitô bị đóng đinh, ngài khóc lóc thảm thiết. Tại sao ngày nay mọi người khắp năm châu bốn biển vẫn kéo đến viếng thánh Martinô? Vì người ta nhận được lòng thương xót của Chúa qua lời chuyển cầu của Ngài.

Xã hội hôm nay cũng cần đến lòng thương xót, cần xây dựng một nền văn hóa mới, văn hóa của lòng thương xót. Lòng thương xót phải có ngay trong gia đình, trong khu xóm, và những cộng đoàn chúng ta chia sẻ cuộc sống với nhau.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha của Đức Kitô, Đấng giàu lòng xót thương giúp chúng ta biết noi gương thánh nhân, có tấm lòng bác ái và biết xót thương người cùng khổ, luôn sống trong tinh thần hy sinh và cầu nguyện để thánh hóa môi trường sống của mình và làm cho nhiều người nhận biết Chúa. (trích Bản tin)

 

[youtube]YCwQ8X1_DLg[/youtube]

 

 

Video: Đại lễ Thánh Martinô 03.11.2013

 

 

 

 

 

Trả lời