TH online 10: Vai trò của đức tin trong việc giải thích Thánh Kinh

Thần học online:
 
Thánh Kinh nhập môn
 
 Bài 10: Vai trò của đức tin trong việc giải thích Thánh Kinh 
 

TH online 10: Vai trò của đức tin trong việc giải thích Thánh Kinh

– Tri thức Kinh Thánh không được dừng lại ở các từ ngữ, các khái niệm và biến cố. Tri thức này phải tìm cách đi tới thực tại mà ngôn ngữ muốn nói tới, một thực tại siêu việt, thông giao với Thiên Chúa (II.A.1.d).

– Chỉ lý luận mà thôi thì không thể hiểu trọn vẹn các biến cố và sứ điệp được kể lại trong Kinh Thánh. Để thực sự hiểu biết Kinh Thánh, người ta phải đón nhận ý nghĩa được cung cấp nơi các biến cố, và trên hết mọi sự, nơi bản thân Đức Giêsu Kitô (II.A.2.d). Bởi vì là Lời Thiên Chúa, Kinh Thánh phải được đặt dưới ánh sáng của đức tin để có thể được hiểu đúng đắn. Vậy, chú giải là một khoa thần học.

– Cần có ánh sáng của Chúa Thánh Thần để giải thích đúng đắn Kinh Thánh. Vì một người lớn lên trong sự sống của Thần Khí, khả năng hiểu biết của họ về các thực tại mà Kinh Thánh nói đến cũng gia tăng (II.A.2.f).

[youtube]-ccnCI9YiCQ[/youtube]

Trả lời