TH online 04: Tiến trình hình thành bộ Cựu Ước

  

Thần học online:
 
Thánh Kinh nhập môn
 
 Bài 4: Tiến trình hình thành bộ Cựu Ước
 

TH online 04: Tiến trình hình thành bộ Cựu Ước

– Thánh Kinh Cựu Ước được hình thành qua nhiều thế kỷ. Lịch sử thánh bắt đầu từ việc Chúa gọi tổ phụ Abraham vào thế kỷ XIX trước CN. Những truyền thống được xây dựng xung quanh các tổ phụ là nguồn tư liệu của Thánh Kinh Cựu Ước, khởi đầu từ tổ phụ Abraham, là người của những lời Thiên Chúa hứa, rồi đến các tổ phụ kế tiếp là Isaác, Giacóp.

– Đến thế kỷ XIII, Môsê là vị lãnh tụ và nhà lập pháp của dân Israen, xây dựng dân tộc từ nhiều thành phần di dân phức tạp và đa dạng. Môsê khai mở một phong trào tôn giáo lớn và mãnh liệt. Những văn phẩm Thánh Kinh đầu tiên được xem là do ông viết ra, chính là quà tặng của Thiên Chúa ban cho nhân loại, qua dân tộc Israen.

– Ngũ Thư là bộ sách mang dấu ấn của thủ lãnh Môsê, nhưng mãi đến thế kỷ VI hoặc V trước CN, thì bộ sách này mới được hình thành đầy đủ.

– Nền văn chương ngôn sứ khởi đầu từ ngôn sứ Amốt và Hôsê ở thế kỷ VIII tcn và kết thúc vào khoảng thế kỷ IV tcn, với ngôn sứ Giôen và các chương 9-14 của ngôn sứ Dacaria.

[youtube]4rwY38k9huI[/youtube]

Trả lời