TH online 03: Tiến trình hình thành bộ Thánh Kinh

  

Thần học online:
 
Thánh Kinh nhập môn
 
 Bài 3: Tiến trình hình thành bộ Thánh Kinh
 

TH online 03: Tiến trình hình thành bộ Thánh Kinh– Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể vào ngôn ngữ của nhân loại nói riêng. Do vậy, Thánh Kinh là chính lời của nhân loại, đồng thời cũng là chính Lời của Thiên Chúa.

– Thiên Chúa đã dùng chính lời của những con người bằng xương bằng thịt, có ngôi vị, có ý thức, tự do và tình cảm, để ngỏ lời với chúng ta. Nhờ ơn linh hứng của Thiên Chúa, các thánh ký được thúc đẩy và hướng dẫn, để chỉ viết những lời mà Thiên Chúa muốn nói với con người. Chúng ta muốn hiểu được Lời Thiên Chúa nói với chúng ta, khi chúng ta hiểu được chính xác điều mà các thánh ký muốn diễn tả qua bản văn Thánh Kinh.

– Hơn nữa, Thiên Chúa muốn thích nghi sứ điệp của Người với những đặc sủng của một dân tộc, đã được Người chọn như một dụng cụ, với nền văn hoá và ngôn ngữ riêng của họ. Đó là dân tộc Xêmít. Như vậy, Lời Thiên Chúa thành văn theo ngôn ngữ của người Xêmít; còn Ngôi Lời của Thiên Chúa lại nhập thể nơi dân tộc Dothái, vào thế kỷ thứ I.

[youtube]rZxyUMkuhQQ[/youtube]

Trả lời