Mừng Tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh

 

Đức Tổng Giám Mục Parolin, tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh


Mừng Tân Quốc vụ khanh Tòa ThánhVATICAN. Hôm 31-8-2013, ĐTC Phanxicô đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Tarcisio Bertone, 79 tuổi, và bổ nhiệm Đức TGM Pietro Parolin, Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, lên kế nhiệm. Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng:

“ĐTC đã nhận đơn từ chức của ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Tarcisio Bertone, chiếu theo khoản giáo luật số 354, nhưng ngài xin ĐHY ở lại nhiệm vụ cho đến ngày 15-10 tới đây với tất cả những năng quyền của chức vụ này.
”Đồng thời, ĐTC bổ nhiệm, Đức Cha Pietro Parolin, Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela làm tân Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức TGM sẽ nhận chức vụ ngày 15 tháng 10 tới đây.

Trong dịp đó, ĐTC sẽ tiếp kiến các cấp trên và chức sắc của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, để công khai cám ơn ĐHY Tarcisio Bertone vì lòng trung thành và quảng đại phục vụ Tòa Thánh, và giới thiệu vị Quốc vụ khanh mới.

Mặt khác cùng ngày 31-8-2013, ĐTC đã tái bổ nhiệm các vị Bề trên tại Phủ Quốc Vụ Khanh, đó là Đức TGM Phụ tá Quốc vụ Khanh Giovanni Angelo Becciu, người Italia; Đức TGM ngoại trưởng Dominique Mamberti, người Pháp; Đức TGM Chủ tịch Phụ Giáo Hoàng, Georg Gaenswein, người Đức; Đức Ông Phó Phụ Tá Quốc vụ khanh, Peter Wells, người Mỹ, và Đức Ông Thứ trưởng ngoại giao, Antoine Camilleri, người Malta.

Thân thế Đức TGM Parolin

Đức TGM Parolin năm nay 58 tuổi, sinh ngày 17-1-1955 tại Schiavon tỉnh Vicenza, bắc Italia, thụ phong LM năm 1980, gia nhập trường ngoại giao Tòa Thánh năm 1983 (cùng năm với Cha Phêrô Nguyễn Văn Tốt, nay là TGM Sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica). Sau khi đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana với luận án về Thượng HĐGM, Cha Parolin bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ ngày 1-7 năm 1986, trước tiên tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Nigeria, rồi Messico và sau đó tại Bộ ngoại giao Tòa Thánh từ năm 1992. Ngài thông thạo tiếng Pháp, Anh và Tây Ban Nha, không kể tiếng Ý.

Ngày 30 tháng 11 năm 2002, Đức ông Parolin được bổ nhiệm làm thứ trưởng ngoại giao, thay thế Đức Ông Celestino Migliore, được thăng TGM và làm Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại LHQ ở New York.

Trong tư cách thứ trưởng ngoại giao, Đức Ông Parolin đã sang Việt Nam 3 lần để viếng thăm Giáo Hội và làm việc với các quan chức của chính phủ Việt Nam trong những vấn đề có liên hệ với Giáo Hội: lần đầu từ ngày 27-4 đến 2-5-2004; lần thứ hai từ ngày 5 đến 11-3-2007; lần thứ ba từ ngày 16 và 17-2-2009.

Đức Ông Parolin cũng hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh thương thuyết với các quan chức nhà nước Trung Quốc về tình trạng Giáo Hội Công Giáo tại nước này.

Mùa hè năm 2009, Đức Ông Parolin được bổ nhiệm làm TGM Sứ thần tòa Thánh tại Venezuela và được ĐTC Biển Đức 16 truyền chức GM ngày 12-9 cùng năm 2009.

Đức TGM Parolin là vị Quốc vụ khanh trẻ nhất sau Đức Eugenio Pacelli, sau nay là ĐGH Piô 12. Ngài được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh năm 1930 lúc mới được 54 tuổi.

Trong tuyên ngôn công bố sau khi có tin bổ nhiệm, Đức TGM Parolin nồng nhiệt và kính mến cám ơn ĐTC vì sự tín nhiệm, đồng thời ”tái bày tỏ ý chí và sự sẵn sàng hoàn toàn cộng tác với Ngài và dưới sự hướng dẫn của Ngài để làm vinh danh Chúa hơn, mưu ích cho Hội thánh và sự tiến bộ cũng như an bình của nhân loại, để nhân loại tìm được những lý do để sống và hy vọng”.

Đức TGM cũng nhắc và ghi ơn ĐGH Biển Đức 16, ĐHY Bertone và các Bề trên tại Phủ Quốc vụ khanh. Ngài cũng bày tỏ lòng tín thác nơi ơn Chúa, mặc dù đứng trước nhiệm vụ khó khăn và nhiều đòi hỏi. ”Tôi phó thác cho lòng yêu thương từ bi của Chúa, mà không gì và không ai có thể tách tôi khỏi; tôi cũng phó thác cho lời cầu nguyện của mọi người”.

G. Trần Đức Anh OP

Trả lời