Chúc mừng Tân Giám Mục Giuse Đinh Đức Đạo

 

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm

Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc

 

WHĐ (28.02.2013) – Hôm nay, 28-02-2013, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, hiện là Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiaufala.

 

Chúc mừng Tân Giám Mục Giuse Đinh Đức Đạo

 

Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo sinh ngày 2 tháng Ba 1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu.

Học Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu (1961-1964), Đại chủng viện Sài Gòn (1964-1965), và Đại học giáo hoàng Roma (1965-1971).

Thụ phong linh mục ngày 27 tháng Ba 1971, trong Tổng giáo phận Sài Gòn.

Sau khi chịu chức linh mục, ngài giữ các trách vụ:

1971-1976: Du học Roma và tốt nghiệp tiến sĩ thần học luân lý tại Đại học Alfonsianum, cư ngụ tại Đại học giáo hoàng Thánh Phêrô;

1976-2007: Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M.);

1980-2009: Giáo sư tại Phân khoa Truyền giáo – Đại học giáo hoàng Urbano, và Viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo;

1981-2007: Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI;

1982-1983: Dọn Tiến sĩ Truyền giáo Đại học giáo hoàng Gregoriana, cư ngụ tại Đại học giáo hoàng Urbano;

1987-1993: Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ;

1992-2001: Thành viên Tổ chức “Nostra Aetate” thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn;

1995-2000: Thành viên Ủy ban Mục vụ Năm Thánh 2000;

1999-2005: Giám đốc Văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại, tại Bộ Truyền giáo;

2001-2012: Tư vấn Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn;

Từ năm 2010: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

Đây là bổ nhiệm giám mục cuối cùng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trước khi ngài từ nhiệm sứ vụ giáo hoàng.

(Nguồn: press.catholica.va)

 

 

 

 

Trả lời