Clips: Cùng Mẹ con dâng Chúa Hài Nhi

 

Clips: Cùng Mẹ con dâng Chúa Hài Nhi

 

Clips: Cùng Mẹ con dâng Chúa Hài NhiGiới thiệu với cộng đoàn Nhạc phẩm:

Cùng Mẹ con dâng Chúa Hài Nhi

Nhạc và lời: Nhạc sĩ Phạm Trung.

Tác phẩm được trình bày với nhạc khúc Tây Nguyên vui nhộn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời