Danh hiệu người là Martinô tình thương

Mừng 50 năm hiển thánh

Danh hiệu người là “Martinô tình thương”

Trích bài giảng Đức Gioan XXIII trong lễ suy tôn hiển thánh Martinô Porres.

 

Danh hiệu người là Martinô tình thương“Qua gương sáng đời sống của mình, thầy Martinô cho thấy : Chúng ta có thể được cứu độ nhờ và nên thánh bằng con đường Đức Giêsu Kitô đã vạch ra, nghĩa là nếu trước hết chúng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn chúng ta, rồi sau đó nếu chúng ta yêu người thân cận như chính mình.

Khi thầy nhận biết rằng Đức Giêsu Kitô đã chịu đau khổ vì chúng ta và đã mang vào thân thể mình tội lỗi của chúng ta mà đưa lên cây thập giá, thầy đã hết lòng yêu mến và đi theo Đức Giê-su chịu đóng đinh trên thập giá. Lúc suy niệm các hình khổ dữ dằn Người phải chịu, thầy không thể cầm mình mà không khóc lóc thảm thiết.

Thầy cũng đặc biệt yêu mến và tôn sùng bí tích Thánh Thể rất uy linh, cũng như thường kín đáo chầu Thánh Thể lâu giờ trong phòng thánh của nhà nguyện và hết sức ước ao được năng nhận lãnh bí tích này.

Rồi vâng phục Thầy chí thánh dạy bảo, thánh Martinô hằng đem lòng bác ái rất đặc biệt mà đối xử với anh em ; lòng bác ái đó phát xuất từ một đức tin toàn vẹn và một tâm hồn khiêm nhu. Thánh nhân cũng luôn yêu mến mọi người vì chân thành coi họ là con cái Thiên Chúa, là anh em của mình ; hơn nữa, người còn yêu mến họ hơn chính mình, và vì khiêm tốn, người cho rằng tất các những người khác công chính và tốt lành hơn bản thân mình.

Thánh nhân chữa lỗi cho kẻ khác và tha thứ cho những kẻ xúc phạm mình cách tàn tệ, vì xác tín rằng mình đáng phải chịu những hình phạt lớn hơn thế nhiều do tội lỗi đã phạm. Người hết sức cố gắng đem tội nhân trở về đường chính nẻo ngay, lại ân cần chăm sóc các bệnh nhân, và tuỳ theo khả năng, cung cấp cho kẻ nghèo lương thực, quần áo, thuốc men, lại tận tình giúp đỡ nông dân, người da đen hay người lai là những người thời ấy coi như những nô lệ hèn kém. Do đó, người xứng đáng nhận được danh hiệu “Martinô tình thương”, như dân chúng quen gọi.

Xưa vị thánh này đã dùng lời an ủi, gương sáng và ảnh hưởng của mình mà lôi kéo biết bao người vào con đường đạo đức, nay lại có khả năng hướng tâm trí chúng ta về những sự trên trời một cách kỳ lạ. Than ôi, đáng buồn thay ! Không phải mọi người ai cũng hiểu biết và quý trọng cho đúng mức những giá trị cao cả trên trời ! Tệ hơn nữa, nhiều người còn bị thói hư tật xấu lôi cuốn vào những thú vui bất chính, nên ít lưu tâm, chán ghét hay tuyệt nhiên khinh thường những giá trị đó.

Chớ gì gương sáng của thánh Martinô dạy một cách hữu hiệu cho nhiều người biết : bước theo vết chân Đức Giêsu Ki-tô và tuân giữ các điều răn của Người, thì dịu dàng và hạnh phúc biết bao !”

***

Lời nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã dẫn đưa thánh tu sĩ Martinô qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người, để mai sau được cùng người hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin…

 

Trả lời