Đoàn TNTT: Thông báo tập trung thiếu nhi


Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

 

THÔNG BÁO

(V/v tập trung thiếu nhi, năm học 2012 – 2013)


Kính thưa Quý vị Phụ huynh,

Năm học 2012 – 2013 đã đến gần. Nhằm chuẩn bị cho ngày khai giảng được diễn ra một cách tốt đẹp, Đoàn Thiếu nhi xin gửi đến Quý Phụ huynh cùng các bạn Thiếu nhi lịch tập trung thiếu nhi cho năm học mới.

Chúa nhật 12/08/2012

Tập trung thiếu nhi cũ

Chúa nhật 19/08/2012

Tập trung thiếu nhi cũ

Chúa nhật 26/08/2012

Tiếp nhận thiếu nhi mới

Chúa nhật 02/09/2012

ỔN ĐỊNH TOÀN ĐOÀN

Chúa nhật 09/09/2012

KHAI GIẢNG NĂM HỌC

Kính mong Quý Phụ huynh và các bạn Thiếu nhi theo dõi lịch tập trung này để hiệp thông, cộng tác cùng với Đoàn Thiếu nhi trong những công tác chuẩn bị cuối cùng cho ngày lễ khai giảng năm học 2012 – 2013.

ĐOÀN THIẾU NHI

 

Đoàn TNTT: Thông báo tập trung thiếu nhi

 Ngày khai giảng năm học 2011-2012

Trả lời