Thánh Đaminh chỉ nói với Chúa và nói về Chúa


Thánh Đaminh chỉ nói với Chúa về nói về Chúa

 

Thánh Đaminh chỉ nói với Chúa và nói về ChúaLúc 17h30 ngày 02.08.2012, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã khai mạc buổi tĩnh tâm đầu tiên mừng kính Thánh Đa Minh, bổn mạng giáo xứ. Ba buổi tĩnh tâm năm nay do cha nguyên chánh xứ Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu đảm trách.

Chủ đề của ba buổi tĩnh tâm mừng kính Thánh Đa Minh năm nay nói về “Thánh Đa Minh – chỉ nói với Chúa và nói về Chúa”. Đề tài trên là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Dòng Đa Minh từ xưa cho đến ngày nay.

Nói đến Thánh Đa Minh người ta thường gọi Ngài là con người của cầu nguyện.


Thánh Đaminh chỉ nói với Chúa và nói về Chúa

Cha chủ tế giới thiệu đề tài của buổi tĩnh tâm đầu tiên là “9 phương cách cầu nguyện của Thánh Đa Minh”. Đó là:

1. Cúi mình trước Thánh giá, cung kính thờ lạy: với tâm tình thờ lạy, ngợi khen Chúa.

2. Nằm phục dưới đất, thái độ thần phục, với tâm tình thống hối và tín thác.

3. Đánh tội, thái độ thống hối: tâm tình hãm mình, đền tội.

4. Bái gối nhiều lần, mắt nhìn thẳng vào thập giá, thái độ tin tưởng vào tình lân tuất của Thiên Chúa: với tâm tình tạ ơn, phó thác.

5. Đứng thẳng ngay trước bàn thờ với cử điệu đôi bàn tay: thái độ thân ái, đối thoại: với tâm tình lắng nghe, tâm sự.

6. Giang tay như Chúa Giêsu trên thập giá: tâm tình chuyển cầu.

7. Vươn hai tay lên trời, khẩn khoản nài xin: tâm tình khẩn nài, van xin.

8. Học hỏi, cầu nguyện với lời Chúa: tâm tình suy gẫm, chiêm niệm.

9. Cầu nguyện trên đường: tâm tình cầu nguyện liên lỉ..


Thánh Đaminh chỉ nói với Chúa và nói về Chúa


Thật vậy, Thánh Đa Minh ngoài thời gian giảng thuyết cho tha nhân (ban ngày), Ngài dành hết thời gian còn lại (ban đêm) để cầu nguyện với Chúa bằng tinh thần liên lỉ. Những lúc quá mỏi mệt, Ngài tựa đầu vào bàn thờ thiếp đi.

Cha chủ tế mong rằng, mọi người nên bắt chước gương cầu nguyện của Thánh nhân. Cha cũng nhấn mạnh thêm là chúng ta cầu nguyện hằng ngày bằng những kinh chúng ta thường đọc thôi thì chưa đủ. Mà chúng ta nên bắt chước Thánh nhân về tinh thần cầu nguyện. Khi ta đến với Chúa như một người con đến với Cha của mình với một thái độ tin tưởng, vâng phục và cậy trông tuyệt đối. Như thế ta mới càng ngàng càng hiểu Chúa và mến yêu Chúa nhiều hơn.


Thánh Đaminh chỉ nói với Chúa và nói về Chúa


Kết thúc buổi lễ, cha chủ tế bày tỏ niềm hân hoan khi thấy rất đông người tham dự buổi lễ. Cha cũng mong muốn rằng hai buổi tĩnh tâm còn lại mọi mọi người sẽ tham dự đông hơn. Và cha cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả mọi người.

Giuse Dương Văn Ký

Ban TT giáo xứ

 

Trả lời