Kết quả tuyển sinh lớp Triết học

 

Trung Tâm Mục Vụ Đaminh
Thần học Sedes Sapientiae

 

Kết quả tuyển sinh lớp Triết học

Niên khóa 2012 – 2015

 

Mã số

Việt Văn

Anh Văn

Trung bình

Kết quả

001

11.5

4

9.00

Rớt

002

9

11

9.67

Đậu vớt

003

16

4

12.00

x

004

12

4

9.33

Rớt

005

Bỏ Thi

006

13

8.5

11.50

Đậu

007

14

9

12.33

Đậu

008

10

4.5

8.17

Rớt

009

16

2

11.33

x

010

10

3

7.67

Rớt

011

8

4.5

6.83

Rớt

012

14

5.5

11.17

Đậu

013

7

2

5.33

Rớt

014

10

7

9.00

Đậu vớt

015

12

8.5

10.83

Đậu

016

Bỏ Thi

017

8

2.5

6.17

Rớt

018

10

11.5

10.50

Đậu

019

11

5

9.00

Đậu vớt

020

13

7.5

11.17

Đậu

021

8

8.5

8.17

Rớt

022

10

4

8.00

Rớt

023

13

5

10.33

Đậu

024

10

7

9.00

Đậu vớt

025

13

6

10.67

Đậu

026

7

14.5

9.50

Đậu vớt

027

10

2

7.33

Rớt

028

12

9

11.00

Đậu

029

8

4

6.67

Rớt

030

6

3

5.00

Rớt

031

14

4.5

10.83

Đậu

032

11

5.5

9.17

Đậu vớt

033

11.5

5.5

9.50

Đậu vớt

034

10

8

9.33

Đậu vớt

035

12

5

9.67

Đậu vớt

036

10

8

9.33

Đậu vớt

037

7

8

7.33

Rớt

038

12

9.5

11.17

Đậu

039

Bỏ Thi

040

14

7

11.67

Đậu

041

12

7.5

10.50

Đậu

042

12

2.5

8.83

Rớt

043

12

4.5

9.5

Đậu vớt

044

10

9

9.67

Đậu vớt

045

10

6

8.67

Rớt

046

11

5.5

9.17

Đậu vớt

047

13.5

4.5

10.50

Đậu

048

14

12

13.33

Đậu

049

14

9

12.33

Đậu

050

12

7

10.33

Đậu

051

12

10

11.33

Đậu

052

13.5

9

12.00

Đậu

053

9

7.5

8.50

Rớt

054

9

4

7.33

Rớt

055

14.5

7.5

12.17

Đậu

056

9

6

8.00

Rớt

057

Bỏ Thi

058

15

4

11.33

x

059

9

4

7.33

Rớt

060

13

4.5

10.17

Đậu

061

10

3

7.67

Rớt

062

10

5

8.33

Rớt

063

12

11

11.67

Đậu

064

12

2

8.67

Rớt

065

9

9

9.00

Đậu vớt

066

11

5

9.00

Đậu vớt

067

14

14

14.00

Đậu

 

Ghi chú:
1. Thang điểm: 20
2. Điểm Việt Văn: hệ số 2; điểm Anh văn: hệ số 1
3. Điểm liệt: ≤ 4
4. Điểm đậu: Điểm trung bình ≥10
5. Điểm đậu vớt: 9 ≤ TB < 10
6. Điểm Việt Văn ≥ 15 trở lên mà có điểm Anh văn ≤ 4: được đăng ký học lớp triết hệ ba năm, nhưng năm sau phải thi lại môn Anh văn.

Văn phòng Sedes Sapientiae

 Kết quả tuyển sinh lớp Triết học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.