Hội thao mừng bổn mạng giáo xứ


Hội thao mừng bổn mạng giáo xứ

Năm 2012

                  

1. Bóng bàn

– Đối tượng          : Linh mục – Tu sĩ – Đoàn thể và giáo dân trong giáo xứ.

– Thể loại thi đấu  : đơn nam (nữ) và đôi nam (nữ)

– Vòng loại            : 8g00 ngày thứ Ba   31/07/2012

– Bán kết, chung kết      : 8g00 thứ Tư   01/08/2012.

Giải thưởng

Đơn Nam (Nữ)                                 Đôi Nam (Nữ)

Giải nhất     : 500.000 đ                   Giải nhất      : 1.000.000 đ
Giải nhì       : 300.000 đ                   Giải nhì        :    700.000 đ
Giải ba        : 200.000 đ                   Giải ba         :   400.000 đ

– Phụ trách           : Ô. Giacôbê Tôn Thất Điền

Hội thao mừng bổn mạng giáo xứ

Ngày đấu bóng bàn 2011

2. Kéo co

– Đối tượng          : Tu viện và các Đoàn thể, giáo dân trong giáo xứ.

– Ngày thi             : Thứ Hai 06/08/2012 (Lúc 18g30 )

– Mỗi đội 7 người ( 01 dự khuyết )

Giải thưởng

             Đội Nam                                           Đôi Nữ

Giải nhất     : 1.000.000 đ                   Giải nhất    : 1.000.000 đ
Giải nhì       :   700.000 đ                    Giải nhì     :    700.000 đ
Giải ba        :   400.000 đ                    Giải ba      :    400.000 đ

– Phụ trách  : Ô. Giuse Hoàng Văn Thời

3. Nhảy bao bố :

– Đối tượng          : Tu viện và các Đoàn thể, giáo dân trong giáo xứ

– Ngày thi             : Thứ Hai 06/08/2012 (Lúc 18g30 )

Giải thưởng

Giải nhất     : 500.000 đ
Giải nhì       : 300.000 đ
Giải ba        : 200.000 đ

– Phụ trách           : Ô. Giuse Hoàng Văn Thời

 

Hội thao mừng bổn mạng giáo xứ

Thi đấu Kéo Co 2010

4. Cờ tướng 

– Đối tượng          : Tu viện và các Đoàn thể, giáo dân trong giáo xứ

– Ngày thi             : Thứ Hai 06/08/2012 (08 giờ)

Giải thưởng :

Giải nhất     : 500.000 đ
Giải nhì       : 300.000 đ
Giải ba        : 200.000 đ

– Phụ trách           : Ô Gioan Nguyễn Thành Vĩnh

* Lưu ý : Hạn chót đăng ký tham gia : thứ Bảy ngày 28. 07. 2012

 

 

Trả lời