Lựa chọn tiệc tình yêu


Lựa chọn tiệc tình yêu


Lựa chọn tiệc tình yêuCuộc sống nhiều lúc vào từng thời điểm, buộc chúng ta phải chọn lựa giữa A và B. Nếu A có lợi thế vượt trội B một cách tường minh hay ngược lại, thì việc chọn lựa A hoặc B là dễ dàng. Trong Tân ước, một thanh niên giàu có thắc mắc, anh cần làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mt 19, 21) Nếu A là của cải đời này, B là kho tàng trên Trời, thì việc so sánh giá trị giữa A và B đối với anh thanh niên nọ thật sự là một khó khăn.

Việc so sánh giữa A và B để biết ai lợi thế tuyệt đối hơn nhiều lúc lại phức tạp vì có quá nhiều thứ để chọn lựa.  Người Do Thái đã có lần hỏi Chúa Giêsu, trong các giới luật (có 613 điều), điều nào là quan trọng hơn cả? Ngài trả lời “”Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22, 37).

Nếu con người tạm chia thành 2 phần xác, hồn. Gọi A là những lao động mỗi ngày để chúng ta có ít đồng tiền phục vụ miếng cơm manh áo nuôi dưỡng phần xác. Và B là các việc cần làm để nuôi dưỡng phần hồn. Việc đánh giá A, B, ai quan trọng hơn là một câu hỏi, và có nhiều cách để đầu tư cho A, B? Thực tế sẽ có những nhóm người đã hành xử như sau:

 

Đầu tư cho A

Đầu tư cho B

Nhóm 1

Nhiều

Không

Nhóm 2

Nhiều

Ít

Nhóm 3

Nhiều

Nhiều

Nhóm 4

Ít

Không

Nhóm 5

Ít

Ít

Nhóm 6

Ít

Nhiều

Nhóm 7

Không

Không

Nhóm 8

Không

Ít

Nhóm 9

Không

Nhiều

Việc chúng ta ủng hộ nhóm người nào ở bảng trên phụ thuộc lòng mến chúng ta dành cho đời này hay đời sau. Và nếu chúng ta xác tín rằng cuộc sống đời sau là to lớn hơn và thời gian của nó là vô cùng, một cách tự nhiên buộc chúng ta phải chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc sống mới này- còn gọi là Nước Trời. Người nhận ra cuộc sống đời sau là vô cùng quý giá thì tập trung sức lực, thời gian ở đời này mà mua cho được đời sau. Trong Tin Mừng Mt 13, 45 đề cập như sau: “Nước Trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”. 

Để nuôi dưỡng một cuộc sống tâm linh đời này một cách dồi dào và sung mãn, việc tham dự thánh lễ để cầu nguyện, nghe Lời và đón nhận Mình Thánh Chúa trở thành một trong các điều kiện tiên quyết. Giáo hội đã ân cần mời gọi chúng ta hãy siêng năng tham dự thánh lễ cà đón nhận Mình Thánh Chúa mỗi ngày – như là một bữa tiệc của hồng phúc: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng Xóa Tội trần gian, phúc cho ai đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”.

Lạy Chúa, hãy luôn thúc dục chúng con đến dự bữa tiệc Tình Yêu mỗi ngày mà chính Ngài đã hy sinh cả mạng sống để lập nên. Hãy khuyến khích để chúng con biết sống trong tinh thần của Maria hơn là Matta. Amen.

G. Tuấn Anh.

 

 

Trả lời