Chung vui với Tu xá thánh Thomas Aquinas

 

Tu xá Thánh Thomas Aquinas,

Bangkok, Thailand

 

Thánh lễ cầu nguyện cho Cha đại diện giám tỉnh

và Tu xá trưởng

 

Chung vui với Tu xá thánh Thomas AquinasWBC – Sáng nay, ngày 05/06/2012, sau giờ kinh nguyện ban mai, cha Giuse Đinh Văn Nghị đã đọc văn thư bổ nhiệm của cha Giám tỉnh đối với các anh: Giacôbê Vũ Thế Hanh, Giuse Nguyễn Mạnh Hà, Giuse Đỗ Tuấn Linh, Phaolô Đỗ Bá Hoàng vào Tu xá Thánh Tôma, Bangkok, Thailand.

Kế tiếp là văn thư đặt cha Giuse Đinh Văn Nghị làm Đại diện giám tỉnh tại Bangkok, và văn thư đặt cha Giacôbê Vũ Thế Hanh làm Tu xá trưởng tiên khởi tại Tu xá Thánh Thomas Aquinas. Anh Giacôbê đã ký nhận trước sự chứng kiến của các anh em trong Tu xá và cộng đoàn.

Thay lời cho cộng đoàn, cha Đại diện giám tỉnh cầu chúc cho cha Tân Tu xá trưởng và các anh hoàn tốt công việc mà các anh đang đảm nhận. Đây cũng là cầu nối cho thế hệ mai sau, dẫu biết rằng sẽ có rất nhiều khó khăn trên mảnh đất này. Cha Đại diện cũng đề nghị anh em dành ba ngày để cầu nguyện cho các anh em được bổ nhiệm vào tu xá và cách riêng cho cha Tân Tu xá trưởng kiên vững trong sứ vụ của mình.

Laur. Ninh Tú Toàn, OP.

Chung vui với Tu xá thánh Thomas Aquinas

 

Trả lời