Nghe giảng lễ Chúa thăng thiên năm B 2012

 

Nghe giảng lễ Chúa thăng thiên năm B

Ngày 20.05.2012

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Macco (16:15-20)

Nghe giảng lễ Chúa thăng thiên năm B 2012Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 

Lễ 17g30 thứ Bảy : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_ps07_bac

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

/b_ps07_hoa

Lễ 9g00 : Gm Giuse Nguyễn Tấn Tước (lễ Thêm sức)

/b_ps07_dctuoc

Lễ 16 g00 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

/b_ps07_long

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_ps07_bac1

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/b_ps07_hieu

 

Trả lời