Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng BàMừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,

Đức Chúa ở cùng Bà

 

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,  Đức Chúa ở cùng BàTrình thuật truyền tin của Tin Mừng theo thánh Luca cho chúng ta biết: Thiên sứ của Đức Chúa vào nhà trinh nữ Maria và nói: “‘Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà’. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì”. Tại sao khi nghe lời truyền tin, Đức Maria lại bối rối và tự hỏi như vậy?

Trước hết, cần lưu ý rằng: Đức Maria bối rối và tự hỏi như thế không phải vì Mẹ không hiểu biết gì về lời chào của Sứ thần; trái lại, vì hiểu rất rõ nội dung lời chào ấy, nên Mẹ mới bối rối và tự hỏi: Chẳng lẽ Thiên Chúa sắp thực hiện điều cao cả như thế nơi mình sao? Thật vậy, sống trong sự kết hợp với Thiên Chúa, Đức Maria luôn suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng, vì vậy Mẹ hiểu lời Sứ thần nói:

Mừng vui lên. Đây vừa là lời chào chúc, vừa là lời loan báo ơn cứu độ theo nghĩa Xp 3,14; Dcr 9,9; Ge 2,21. Theo đó, thiếu nữ Xion nhận được tin vui về thời Đấng Mêsia, thời Đức Chúa sẽ ngự đến Xion với tư cách là Vua và là Cứu Chúa. Vì thế, khi nghe lời chào chúc này, Đức Maria hiểu rằng Đức Chúa sắp thực hiện chương trình cứu độ và Người mời gọi Đức Maria cộng tác trực tiếp vào công trình cứu độ của Người.

Đấng đầy ân sủng. Thần sứ không gọi Đức Maria bằng tên “Maria”, nhưng gọi là “Đấng đầy ân sủng”. Tên “Maria” được đổi thành “Đấng đầy ân sủng”, nghĩa là “Đấng đã, đang và sẽ mãi mãi được Thiên Chúa yêu thương giáng phúc”. Như vậy, Đức Maria được Thiên Chúa đặt tên là “Đấng được (Thiên Chúa) yêu thương giáng phúc”. Thiên Chúa yêu thương giáng phúc cho Đức Maria và mời gọi mẹ cộng tác trực tiếp với Người trong công trình cứu độ.

Đức Chúa ở cùng bà. Thành ngữ “Đức Chúa ở cùng (ai)” thường gặp trong các trình thuật về việc Đức Chúa kêu gọi, ví dụ như Đức Chúa ở cùng ông Môsê (Xh 3,12), ở cùng ông Ghítôn (Tl 6,12), ở cùng ông Giêrêmia (Gr 1,8.9;15,20)… để các ông chu toàn sứ mạng của mình. Vậy, công thức “Đức Chúa ở cùng bà” có nghĩa là Đức Chúa chào hỏi và mời gọi Đức Maria đón nhận vai trò Đức Chúa sắp trao phó; đồng thời, Người hứa sẽ ở cùng, đồng hành, chở che, nâng đỡ và giúp sức để Đức Maria có thể chu toàn sứ mạng của mình cách tốt đẹp và trọn vẹn.[1]

Như vậy, hiểu được nội dung lời chào của Sứ thần, Đức Maria hiểu được ý định của Thiên Chúa trên cuộc đời mình; vì thế, ý thức thân phận của mình, Đức Maria bối rối trước hồng ân cao cả của Thiên Chúa; và do đó, Mẹ tự hỏi về ý nghĩa lời chào để mong tìm hiểu sâu hơn nữa thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Vì vậy, sau khi nghe sứ thần truyền tin, Đức Maria đã mau mắn và khiêm tốn thưa lời “Xin vâng” với Thiên Chúa.

Giuse Trần Hưng Đạo, OP.


 [1] Xc. Kinh Thánh Tân Ước, Nhóm PD CGKPV, NXB Tôn Giáo (2008), chú thíc “t, u, v, x” tr. 270.

       Hoàng Đắc Ánh, Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca, Mai Khôi (2011), tr. 44-48.

 

Trả lời