Chúa về trời – con đi


Chúa về trời – con đi


Chúa về trời – con điCuộc sống trần thế của Đức Giêsu từ ẩn dật, công khai rao giảng, rồi kết thúc bằng cái chết thương đau trên thập giá, nhưng mọi sự không chỉ dừng lại ở đó, Người đã sống lại chiến thắng hiển vinh. Sau 40 ngày tiếp tục sống với các môn đệ để củng cố niềm tin cho các ông, rồi Người rời các ông để về trời, nơi Người đã đến từ Chúa Cha.

Theo sách Công vụ Tông Đồ, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất”(Cv1,6-8). Trước khi được đưa lên trời, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”(Mc16,15).

Biến cố thăng thiên không làm các môn đệ ngồi đó mà buồn rầu nản chí, nhưng thôi thúc họ trở về Giêrusalem, lòng đầy hoan hỉ rồi ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Chúa không hiện diện cách hữu hình với họ, nhưng Người luôn hiện diện với Giáo hội mà Người đã thiết lập. Ngài hiện diện trong bước đường rao giảng Tin Mừng của các tông đồ. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng, làm chứng về Thầy cho muôn người.”Đây vừa là lời mời gọi, vừa là lệnh truyền cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô, hãy ra đi làm chứng về Tình yêu của Chúa Cha đối với loài người.

Các tông đồ đã được “đánh thức” bằng Thần Khí, nhờ Thần Khí thôi thúc, các ngài đã thi hành hữu hiệu mệnh lệnh của Thầy. Nhờ Thánh Thần, các ngài đã nhớ lại những gì Thầy đã làm, đã nói, đã quan tâm, đã dạy. Thầy đã nói về một tình yêu thương vô vị lợi, là cuộc sống huynh đệ yêu thương như Thầy đã yêu, sẵn sàng hy sinh phục vụ tận tình. Các tông đồ đã theo Thầy làm chứng cách hùng hồn cho một Thiên Chúa Tình Yêu. Từ những người cộc cằn thô lỗ, nay trở thành nhẹ nhàng nhân ái. Từ những người nóng giận, nay trở thành hiền lành hòa nhã. Từ những người ích kỷ lo cho quyền lợi của mình, nay biết hy sinh vì người khác, lo cho sự nghiệp của Thầy. Từ những “anh hùng rơm”, nay thành người hăng say làm chứng cho Thầy, bất chấp những gian khó tù đày…Ngày nay nhờ sống gắn bó mật thiết trong sự hiện diện đồng hành của Chúa, ước gì chúng con cũng được đầy ơn sức mạnh của Thánh Thần, để đời chúng con cũng là lời chứng về Thiên Chúa Tình Yêu như các tông đồ xưa. Nhờ ơn Thánh Thần chúng con biến đổi con người của mình trở nên tốt hơn, thành “lời chứng” cho người khác giữa xã hội mà “tiêu chuẩn tốt xấu trở thành tương đối”, nhấn chìm vào những trào lưu duy vật hưởng thụ. Nếu mỗi chúng con thực hành lời Chúa Giêsu đã dạy là “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”, thì xã hội này sẽ biến đổi: từ lối sống ích kỷ trở nên cuộc sống vì người khác, từ lối sống hưởng thụ sẽ trở thành cuộc sống luôn quan tâm đến hạnh phúc của người chung quanh, từ lối sống không tin có Đấng Tối Cao sẽ nhận biết có Thiên Chúa.

Lạy Chúa, nhờ sự Phục Sinh và lên trời, Chúa cho chúng con được thông phần Thiên tính của Chúa. Xin ban ơn sức mạnh của Thánh Thần của Chúa xuống trên chúng con, để chúng con can đảm lên đường làm chứng nhân cho Chúa. Xin cho chúng con biết nhiệt thành làm cho ân huệ cao quý này lan rộng đến mọi tâm hồn, nhờ đời sống bác ái hy sinh của chúng con, đó là chúng con thi hành sứ mệnh cao cả Chúa, loan báo Tin Mừng cách thiết thực và hiệu quả cho thế giới hôm nay.

                                                         Én Nhỏ

 

Trả lời