Clips : Lạy thánh Giuse


Clips nhạc: Lạy thánh Giuse


Clips : Lạy thánh Giuse1. Lạy Thánh Giu-se vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban phúc lộc cao sang. Nhớ khi sinh tiền Cha đã giữ gìn Thánh thất. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian.

ÐK. Mừng lạy Cha chí nhân, chí lành. Là Bạn thanh sạch Ðức Nữ Trinh. Nhân đức Cha rạng ngời. Soi chiếu muôn ngàn đời. Nguyện cho con noi dấu Người liên. Ðể sau được hạnh phúc vô biên.

[youtube]DkAbM0S3pxE[/youtube]

2. Lạy Thánh Giu-se khi sống trên nơi trần ai. Người hằng chiêm ngắm tôn nhan Chúa Trời Ngôi Hai. Dám xin Cha lành cho chúng con rày ở thế. Vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai.

3. Lạy Thánh Giu-se Cha xứng một Vị hiền phu. Bạn lành Trinh Nữ, Cha nuôi Nhi Ðồng Giê – su. Dám xin hộ phù, dìu dắt kẻ làm gia trưởng. Thánh hóa gia đình và ban phúc thiêng nghìn thu.

4. Lạy Thánh Giu-se gương mẫu cho người cần lao. Mặc dù vất vả, Cha luôn giữ lòng thanh cao. Dám xin Cha lành thương giúp thợ thuyền lao khổ. Biết đem thanh bần dọn ngày phúc vinh đời sau.

5. Lạy Thánh Giu-se gương mẫu cho người đồng trinh. Lòng người thanh khiết như bông huệ, dường thủy tinh. Dám xin Cha lành thương giúp con hèn yếu đuối. Thắng mọi dục tình, hầu sau đáng ơn trường sinh.

 

 


 

Trả lời