Canada: Hai giám mục Anh giáo gia nhập Công giáo

 

Canada : Hai giám mục Anh giáo
gia nhập Giáo hội Công giáo

 

 

Canada: Hai giám mục Anh giáo gia nhập Công giáoZENIT – Tại Ottawa, Canada, vào ngày lễ kính lòng Chúa thương xót -Chúa nhật 15 tháng Tư vừa qua- hai giám mục Anh giáo, Peter Wilkinson và Carl Reid cùng với các thành viên trong cộng đoàn của hai vị đã được hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo.

Đây là thành quả của Tông hiến Anglicanorum coetibus do Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ban hành năm 2009, nhằm thiết lập một cơ cấu tiếp nhận các tín hữu Anh giáo trở về với Giáo Hội Công giáo. Các nghi thức tiếp nhận được tổ chức trong các Thánh lễ đặc biệt tại thủ đô Ottawa và tại Victoria ở bờ tây Canada.

Đức Tổng giám mục Terrence Prendergast, Tổng giám mục Ottawa nói, “Chúng tôi đã cố gắng đáp ứng yêu cầu của một số nhóm tín hữu Anh giáo muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo”. Ngài cho biết họ đã bắt đầu đề cập đến việc này từ nhiều năm nay.

“Và chúng tôi cũng nhận thức rằng chúng ta phải tiếp tục công cuộc hiệp nhất trọn vẹn của Giáo Hội theo cách Đức Kitô mong muốn, bởi dù sao đi nữa, Chúa cũng muốn các tín hữu Anh giáo được hiệp nhất trọn vẹn với Hội Thánh”.

Đức TGM Prendergast đặt biến cố này vào một bối cảnh rộng hơn – bối cảnh đại kết: “Tôi nghĩ bất cứ điều gì củng cố sự hiệp nhất các Kitô hữu là một dấu hiệu tích cực đối với người ngoài Kitô giáo. Tất nhiên, một trong những gương xấu lớn của thế giới chúng ta là có rất nhiều Kitô hữu tin vào Chúa Giêsu Kitô và tất cả những gì Ngài đem đến cho chúng ta, nhưng khi thực hiện thì lại theo những đường lối khác nhau. Sự chia rẽ của chúng ta là một thách thức đối với công cuộc truyền giáo trong thế giới, và tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì đưa chúng ta đến gần nhau hơn để biết nhìn nhận sự thống nhất trong đa dạng thì đại phúc cho chúng ta và phục vụ cho công cuộc truyền giáo”.

Trong một thông cáo báo chí do Tổng giáo phận Ottawa đưa ra, Đức giám mục Anh giáo Carl Reid phát biểu: “15 tháng Tư 2012 là một ngày chúng tôi sẽ nhớ mãi, ngày mà từng người và cả cộng đoàn chúng tôi được tiếp nhận vào Giáo Hội Công giáo. Và không chỉ có chúng tôi thuộc giáo xứ Truyền Tin, mà còn từ nhiều giáo xứ và cộng đoàn khác trên khắp đất nước. Ban đầu, chúng tôi sẽ là một “hiệp hội”, nhưng tốt nhất nên gọi là “chuẩn giáo xứ”.

Đức Tổng giám mục Terrence Prendergast nói: “Tôi hân hạnh tiếp nhận các thành viên của Giáo hội Anh giáo vào hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo”.

Vào cuối tháng Hai, Đức giám mục Anh giáo Wilkinson đã gặp Đức ông Steenson, vị bản quyền của Giáo hạt tòng nhân Ngai tòa Thánh Phêrô tại Hoa Kỳ. Đức ông Steenson đồng ý rằng tất cả các “hiệp hội” ở Canada, hiện nay và sau này, cần quy tụ thành các giáo xứ vào trong một hạt của Canada thuộc về Giáo hạt tòng nhân này.

(Zenit, 19-04-2012)

 

 

Trả lời