Lễ giỗ cha Đaminh Nguyễn Văn hộ, OP.

 

 

Lễ giỗ cha Đaminh Nguyễn Văn hộ, OP.

 

Lễ giỗ cha Đaminh Nguyễn Văn hộ, OP.Trong tâm tình tri ân cảm mến, chiều ngày 19.04.2012, tu viện và giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Đaminh Nguyễn Văn Hộ, OP., cựu bề trên tu viện và chánh xứ Đaminh (1975-81, 1990-93; 1996-98), nhân ngày giỗ lần thứ 3 của ngài.

Thánh lễ diễn ra lúc 17 giờ 30, do cha Giuse Lưu Công Chỉnh chủ tế, quý cha trong tu viện cùng đồng tế. Hội đồng mục vụ, các đoàn thể, anh chị em trong giáo xứ và những người quen biết đã về dự lễ cầu nguyện cho ngài.

Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa là người sống nhiều năm với cha Cố đã chia sẻ cho cộng đoàn về hình ảnh cha Đaminh trong những năm phục vụ tại tu viện và giáo xứ Đaminh.

 

Lễ giỗ cha Đaminh Nguyễn Văn hộ, OP.

 

Cha cố Đaminh là người hiền từ, nhân hậu và hết lòng phục vụ giáo xứ. Những nhiệm kỳ đầu của cha cố có thể nói là những nhiệm kỳ khó khăn nhất do bối cảnh xã hội lúc bấy giờ. Dẫu thế, cha đã khôn ngoan dẫn dắt cộng đoàn tiến bước và bảo vệ các giá trị truyền thống của giáo xứ. Cha cố chính là người sáng lập ra ca đoàn Đaminh và Nhóm hát lễ 5 giờ sáng Chúa nhật, tiền thân của ca đoàn Têrêsa ngày nay.

 

Lễ giỗ cha Đaminh Nguyễn Văn hộ, OP.

Nguyện xin Thiên Chúa ân thưởng cho tôi tớ Chúa là cha cố Đaminh và chúc lành cho những công trình cha cố đã khởi sự nơi cộng đoàn giáo xứ Đaminh.

Têrêsa

ảnh: HĐMV

Trả lời