Phút cầu nguyện: Trở về cùng Chúa

Phút cầu nguyện:

Trở về cùng Chúa


Phút cầu nguyện:  Trở về cùng ChúaMùa Chay thường được gọi là mùa sám hối và xét mình để chúng ta có thể trở về với chính mình và trở về với Chúa…. Có lẽ đây là thời gian thuận tiện mà Hội thánh muốn dành cho mỗi Kitô hữu chúng ta “trở về”.

Lạy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Chúa đã vượt qua bốn mươi ngày chay đầy những cám dỗ, xin ban cho chúng con Thần Khí Chúa để chúng con biết nhận ra ân sủng mà chúng con đã lãnh nhận từ Chúa và nhìn rõ thân phận thấp hèn của mình; Xin cho chúng con biết mình chẳng là gì, chỉ là tạo dựng của Chúa mà thôi, để chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình trước mặt Chúa.

Mùa Chay được bắt đầu bằng Lễ Tro, điều này nhắc nhớ cho chúng ta về thân phận tro bụi của mình, để chúng ta tránh thái độ kiêu ngạo mà biết ăn năn sám hối thật lòng, biết tha thứ và sống yêu thương; tha thứ giống như Chúa đã từng tha thứ cho chúng ta và yêu thương thật sự là yêu cả những người không yêu mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng những cám dỗ nhờ ăn chay và cầu nguyện… Giờ đây cuộc sống quanh chúng con đầy những cạm bẫy, tội lỗi luôn rình rập chực chờ, xin Chúa hãy giúp chúng con biết sống theo Tin Mừng, biết xét mình mỗi ngày để kịp thời sửa chữa những sai lầm vấp phải. Và chúng con cũng nài xin Chúa hãy dạy chúng con biết sống bác ái, mở rộng lòng thương xót mà chia sẻ với những người còn thiếu thốn hơn chúng con.

Sau hết, xin Chúa cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con không chỉ biết sám hối, xét mình, ăn năn tội và sống bác ái trong Mùa Chay thôi nhưng chúng con luôn sống tinh thần Phúc Âm mỗi ngày trong suốt cuộc lữ hành trần thế này. Amen!

Khánh Chi

(CSTMHĐGDĐM tháng 03.2012)

 

 

Trả lời