Khai mạc Tuần Cửu nhật kính Thánh Cả Giuse

 

 

Khai mạc Tuần Cửu nhật kính Thánh Cả Giuse

 

Khai mạc Tuần Cửu nhật kính Thánh Cả GiuseWBC- Vào lúc 14g30 ngày 09-3-2012, tại Từ đường Phục Sinh giáo xứ Đaminh Ba Chuông, cha Phê-rô Mạnh Hùng, OP đã chủ sự khai mạc Tuần cửu nhật kính Thánh Cả Giuse. Có khoảng hơn một trăm anh chị em về tham dự.

Sau bài hát khai mạc, cộng đoàn đọc kinh Tin, Cậy, Mến hát Thánh Vịnh và nghe công bố Lời Chúa. Thay vì nghe chia sẻ, cộng đoàn thinh lặng suy niệm về các nhân đức về Thánh Cả qua các bài giảng của các Giáo Phụ.

Thánh Giuse luôn là gương mẫu cho các bậc làm cha trong gia đình, mẫu mực cho những người lao động. Trong đời sống xã hội ưa thích hưởng thụ vật chất, sống ích kỷ hôm nay, Thánh Cả vẫn là tấm gương sáng của sự hiến thân vì người khác, nhất là những người thân cận. Thánh Nhân cũng là tấm gương của đức khiêm nhường, nhịn nhục và nhất là trung tín với Thiên Chúa.

Khai mạc Tuần Cửu nhật kính Thánh Cả Giuse

Sau lời nguyện, cộng đoàn đọc kinh cầu Thánh Giuse, nguyện xin Thánh Cả bầu cử trước tòa Chúa cho tất cả mọi người, cách riêng cho các bậc làm cha trong gia đình và bầu cử cho mọi người trong các công việc làm ăn.

Nguyện xin Thánh Cả gìn giữ, hướng dẫn các gia đình hôm nay luôn biết yêu thương nhau, hy sinh vì nhau và luôn trung tín với nhau cũng như trung tín với Chúa trong mọi lời thề hứa qua Bí tích Rửa tội cũng như Bí tích Hôn nhân.

Bài và Ảnh: Minh Thanh

 

 Khai mạc Tuần Cửu nhật kính Thánh Cả Giuse

Trả lời