Videos 40 bài Suy Niệm Mùa Chay (Vietcatholic)

 

 

Videos 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay

Vietcatholic

Videos 40 bài Suy Niệm Mùa Chay (Vietcatholic)

 

Chúng tôi đã giới thiệu với cộng đoàn 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay do VietCatholic thực hiện, được dịch từ các bài Suy Niệm Mùa Chay của cha Raniero Cantalamessa, thần học gia Phủ Giáo Hoàng và từ tạp chí The Word Among Us do Catholic News Service, do Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ chủ xướng.

 

Bài 01 : Hãy trở về với Ta

Bài 02 : Phúc cho ai sống theo lề luật Chúa

Bài 03 : Giữ chay trong hân hoan và hy vọng

Bài 04 : Mọi người đều có thể hoán cải

Bài 05 : Được cứu thoát nhờ kêu cầu Danh Chúa

Bài 06 : Khiêm nhường và thống hối

Bài 07 : Tha thứ cho kẻ thù

Bài 08 : Tình yêu và lòng thương xót của Chúa

Bài 09 : Hãy tin thì sẽ được

Bài 10 : Xây đắp yêu thương hiệp nhất

Bài 11 : Thiên Chúa luôn trung tín

Bài 12 : Sám hối nhân danh toàn dân

Bài 13 : Vâng phục va vinh danh Thiên Chúa

Bài 14 : Xin thắp sáng tâm trí con

Bài 15 : Chúng ta đươc cái sẵn sàng cho đi

Bài 16 : Trong Đức Kitô, chúng ta có tất cả

Bài 17 : Gia đình, môi trường giúp ta nên thánh

Bài 18 : Chúa muốn ta trổ sinh hoa trái

Bài 19 : Tìm kiếm Chúa lúc thịnh vượng hay gian nan

Bài 20 : Xin cho con sống trong lề luật Chúa

Bài 21 : Hiệp nhất là đặc tính của Nước Chúa

Bài 22 : Tình yêu Chúa không bao giờ tàn lụi

Bài 23 : Câu chuyện người nữ bị ném đá

Bài 24 : Câu chuyện người con đi hoang

Bài 25 : Xin dạy con hai tiếng xin vâng

Bài 26 : Chứng nhân đức tin

Bài 27 : Tin hay không tin

Bài 28 : Chúa mạc khải đường đi nước bước

Bài 29 : Thấy Chúa nơi anh em

Bài 30 : Thật khó chấp nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa

Bài 31 : Gieo tình thương vào nơi oán thù

Bài 32 : Bạn thấy gì trên Thập giá ?

Bài 33 : Mọi người đều có chỗ trong vinh quang Thập Giá

Bài 34 : Tội lỗi ta không làm Người Tôi Trung nổi giận

Bài 35 : Đức Giêsu là Ai ?

Bài 36 : Chúa hiến mạng sống cho ta được tự do

Bài 37 : Thứ Năm Tuần Thánh

Bài 38 : Chúa hứa thiên đàng cho kẻ trộm lành

Bài 39 : Nơi quyền năng Chúa toả rạng vinh quang nhất

Bài 40 : Duy trì niềm vui Phục Sinh

 

.

Trả lời