Thánh lễ bệnh nhân (Đức Mẹ Lộ Đức)

 

Thánh lễ bệnh nhân
11.02.2012


Thánh lễ bệnh nhân (Đức Mẹ Lộ Đức)Trong khi chờ bài viết xin gửi đến cộng đoàn clips hình ảnh Thánh lễ đặc biệt ngày quốc tế bệnh nhân tại giáo xứ Đaminh ngày 11.02.2012.

Thánh lễ đồng tế do các cha trong tu viện thánh Anbêtô cử hành cùng với cha bề trên Micae Nguyễn Văn Bắc. Với nghi thức đặc biệt : xức dầu cho các bệnh nhân và đặt tay chúc lành cho cộng đoàn.

Hình ảnh : Hội đồng Mục vụ.
Clips : Phêrô Nguyễn Phi Khanh


[youtube]w1Sf2078nWg[/youtube]


.

Trả lời