Mặc Khải Và Mầu Nhiệm Giáng Sinh

 


Mặc Khải Và Mầu Nhiệm Giáng Sinh


Mặc Khải Và Mầu Nhiệm Giáng SinhVào thời điểm Chúa Giêsu giáng thế, có nhiều mục đồng và nhiều nhà chiêm tinh, nhưng chỉ một ít trong số họ lại nhận được mặc khải hồng ân. Liên quan đến những bí nhiệm này, trong Tin Mừng thánh Matthêu, Chúa Giêsu có nói “Con xưng tụng Cha, vì Cha đã dấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25). Như vậy, khiêm hạ là điều kiện cần để nhận được sự thông tri từ Đấng Tối Cao.

Dạng thức mặc khải

Thiên Chúa là Đấng vượt trội trên hiểu biết và ngôn ngữ loài người. Ngài còn là Thiên Chúa ẩn dấu. Trong Cựu ước Is 45, 15 ghi “Lạy Thiên Chúa của Israel, lạy Đấng Cứu độ, Ngài quả thật là Thiên Chúa ẩn mình”. Thiên Chúa là thần trí, con người lại là nhục thể, Thiên Chúa thì tinh tuyền, con người thì tội lỗi. Hai thuộc tính trái ngược đã tạo nên hai bức tường ngăn cách, làm con người quá khó để tiếp cận Thiên Chúa. Nếu không được chỉ dẫn trực tiếp hay gián tiếp của Thiên Chúa, con người rất dễ giải thích sai lầm về Ngài. Các phương thức mà Thiên Chúa sử dụng để biểu lộ quyền năng, tình yêu, ý định, tương lai cho con người được gọi là mặc khải. Mặc khải có thể là ở dạng siêu nhiên hay tự nhiên.

Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ, con người và trao cho con người được làm chủ nó, qua các công trình này Người đã gián tiếp biểu lộ mình cho con người, đây là mặc khải tự nhiên. Hơn nữa, Ngài còn mong muốn tỏ ra các mầu nhiệm, nhắm hướng dẫn con người hiểu được bản tính sâu xa và những dự định khác của Ngài cho cuộc sống tương lai của con người. Sự biểu lộ này là mặc khải siêu nhiên.

Trong Kinh Thánh, các mặc khải siêu nhiên có thể xuất hiện dưới dạng các thị kiến, các  ơn soi sáng, giấc mơ và  thỉnh thoảng trong khi suy niệm Kinh Thánh.

+ Đức Maria được gặp thiên thần Gariel truyền tin (Lc 1, 26), ông Zacaria trong lúc lo việc  tế tự trước nhan Thiên Chúa thì gặp sứ thần cho biết vợ ông sẽ sinh đứa con trai (Lc 2, 11). Thánh Phêrô được Chúa Giêsu khen trong (Mt 16, 17) “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. Thánh Gioan thông qua các lần xuất thần, được sứ thần mặc khải để ghi chép sách Khải Huyền . . . là các mặc khải ở dạng thị kiến, soi sáng.

+ Thánh cả Giuse được sứ thần báo mộng (Mt 2, 20), 03 nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giêsu hài nhi, được báo mộng đừng trở về gặp vua Hêrôđê (Mt 2, 12), Daniel trong sách tiên tri (Dn 2, 19) “Bấy giờ ông Daniel được mặc khải điều bí nhiệm ấy trong giấc chiêm bao ban đêm. . . là các mặc khải dạng giấc mơ.

+ Tiên tri Daniel còn được mặc khải trong khi cầu nguyện, suy niệm Kinh Thánh (Dn 9, 21) “Tôi còn đang dâng lời cầu nguyện, thì Gaprien, nhân vật tôi thấy trong thị kiến ban đầu, bay sà xuống bên tôi vào lúc dâng hiến lễ ban chiều. Ngài đến ngỏ lời với tôi và nói: Này Daniel, nay ta đi ra để giúp ngươi được am tường”.

Biểu lộ khiêm tốn về mặc khải

Mặc khải bắt đầu trong Cựu ước, đạt đến đỉnh cao trong Tân ước, khi Thiên Chúa cho Ngôi Hai xuống thế làm người để Ngôi Lời ở giữa chúng ta. Trong Tân ước, mặc khải của Thiên Chúa lại được biểu lộ qua lời nói và những hành động của chính Chúa Giêsu.

Dù con người đã được Thiên Chúa mặc khải dưới nhiều hình thức, nhiều lần, qua nhiều thế hệ, nhiều trung gian là các ngôn sứ và ngay cả qua Người Con một yêu dấu, các mặc khải vẫn còn nhiều ẩn dấu với những biểu lộ rất khiêm tốn so với một Đấng là chúa tể càn khôn.

Trong mầu nhiệm Giáng sinh, khi cho Ngôi Lời nhập thể làm người, Thiên Chúa lại chọn một không gian hoang vắng, nghèo khó và thời điểm mùa đông băng giá để sinh ra. Ngài chọn người cha nuôi là bác thợ mộc và người Mẹ là cô thôn nữ bình dị. Sống trong thầm lặng 30 năm, 3 năm đi rao giảng. Thậm chí, ngay cả khi chiến thắng cái chết bằng sự Phục sinh, Ngài vẫn biểu lộ vinh quang viên mãn cho một nhóm nhỏ-các môn đệ, chứ không cho cả thế gian.

Thiên Chúa lại dùng hình thức mặc khải siêu nhiên cho các người chăn cừu trong vùng Belem đến chia sẽ niềm vui Ngôi Hai giáng trần và mặc khải tự nhiên qua một vì sao, cho ba nhà chiêm tinh đến bái lạy Hài nhi Giêsu.

Các mục đồng không thể nhìn ngôi sao để biết một vị Vua mới được sinh ra, họ cần một sự bày tỏ rõ ràng từ các thiên thần. Các nhà chiêm tinh, với vốn kiến thức, có thể phát hiện Vua dân Do Thái qua dấu chỉ của một ngôi sao. Nhưng sau đó, các vị được tiếp tục dẫn dắt bởi ngôi sao dẫn đường tới nơi Hài Nhi sinh ra và được báo mộng để chọn lối khác để về nhà- nghĩa là được nhận mặc khải siêu nhiên. Chính mặc khải siêu nhiên giúp họ chuyển từ nhận biết một Vua Do thái đến vị Vua cả Trời Đất.

Lạy Chúa Giêsu Hài đồng, chúng con không thể nhận biết tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con nếu Ngài không tỏ ra và chúng con không quyết tìm kiếm. Chúng con sẽ không đi đến đúng hang đá nơi Ngài sinh ra để cùng hát bài Alleluia, nếu sau khi dấn thân, Ngài vẫn không cho chúng con một ngôi sao dẫn đường giữa mênh mông các lối đi trên trần thế.

G. Tuấn Anh.

Trả lời